Monday, August 18, 2008

welcoming new life

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran); supaya kamu bersyukur.(an- nahl:78)

welcoming the presence of nurul & imran's daughter
17 August 2008
2.9kg

No comments: